Logo Sekolah dan Maksud

logo sekolah_400pxtransparent

Rekabentuk     : Sebuah gasing di bulatan tengah.

Cogankata        : Pelajar Cemerlang Sekolah Terbilang

LAMBANG DAN PENGERTIAN

 1. Bulatan   : Permuafakatan seluruh warga sekolah, (Guru, Kakitangan Sekolah, Ibu Bapa dan Murid)
 2. Gasing     : Sekolah sebagai institusi yang sentiasa giat dan peka terhadap kehendak pendidikan negara.
 3. Buku        : Budaya ilmu
 4. Topi         : Puncak kecemerlangan akademik.
 5. Jalur merah, kuning dan putih  : Pancaran cahaya kecemerlangan
 6. Planet dan bumi : Matlamat cemerlang dalam akademik, sahsiah dan celik IT dalam era dunia tanpa sempadan.
 7. Gelung     : 5 Prinsip Rukun Negara menjadi tunggak kekuatan bangsa Malaysia, juga melambangkan kepentingansukan                                       dalam pembinaan sahsiah pelajar.

WARNA DAN PENGERTIAN

 1. Warna Merah    : Lambang keberanian
 2. Warna Putih       : Lambang kejujuran
 3. Warna Biru Tua : Lambang kesejahteraan dan kegigihan
 4. Warna Kuning    : Lambang kekuatan dan disiplin