JADUAL WAKTU KELAS

Jadual ini mula berkuatkuasa pada 26 Januari 2015

Sila klik pada nama kelas.

 

1 Arif

2 Arif

3 Arif

1 Berjaya

2 Berjaya

3 Berjaya

1 Bestari

2 Bestari

3 Bestari

1 Bijaksana

2 Bijaksana

3 Bijaksana

1 Cemerlang

2 Cemerlang

3 Cemerlang

1 Dedikasi

2 Dedikasi

3 Gemilang

1 Gemilang

2 Gemilang

 

4 Arif

5 Arif

6 Arif

4 Berjaya

5 Berjaya

6 Berjaya

4 Bestari

5 Bestari

6 Bestari

4 Bijaksana

5 Bijaksana

6 Bijaksana

4 Cemerlang

5 Cemerlang

6 Cemerlang

4 Gemilang

5 Dedikasi

6 Gemilang

 

5 Gemilang